LexIQ - LitigatorVerhoog de slagingskans van uw procedure met de Litigator analyse tool voor rechtspraak

 • Statistieken over de prestaties van advocaten, rechters en instanties
 • Efficiënter en sneller jurisprudentieonderzoek
 • Nieuwe inzichten door meer transparantie bij vergelijkbare rechtszaken

Gebaseerd op 65,000+ uitspraken binnen het civiel recht (bron: rechtspraak.nl)
Ga naar Litigator

Wat is het?


Litigator verstrekt statistische rapporten over advocaten, rechters en gerechtelijke instanties. De statistieken zijn ontleend aan rechtszaken en zien onder meer op de procesduur, de hoogte en verdeling van proceskosten en de toe- of afwijzing van vorderingen. Sub-rechtsgebieden kunnen worden toegepast als filter om het rapport naar eigen voorkeur vorm te geven.

Met Litigator kan vooraf een betere inschatting worden gemaakt over de procesaanpak en kansen bij een procedure door profielen van rechters, advocaten en instanties op te vragen en te vergelijken met de benchmark.

De gebruiksvriendelijke interface van Litigator en de overzichtelijke grafische presentatie van de resultaten maakt het eenvoudig om statistische analyses te maken, uitspraken te lezen en daarmee tijd te besparen.

Hoe werkt het?


 1. Ga naar 

  Litigator
 2. Selecteer de filters van uw rapport

 3. Betaal via iDeal of ontvang een factuur

 4. Ontvang per mail uw rapport op maat als PDF-bestand

Voordelen


Transparant

Nieuwe inzichten in juridische procedures

Efficiënt

Minder tijd kwijt aan jurisprudentieonderzoek

Kwaliteit

Betrouwbare technologie met extra kwaliteitscheck

Lage kosten

Uitgebreid rapport met relevante uitspraken
voor €10 + €0,50 per uitspraak

Onze klanten


Advocatuur


Als advocaat wilt u voor uw cliënt een goede inschatting kunnen maken over uw onderhandelings- of procespositie bij een geschil. Kennis over de wederpartij en de rechter is daarbij essentieel. Het handmatig analyseren van grote hoeveelheden jurisprudentie is tijdrovend en zeer inefficiënt.

Met de toegenomen rekenkracht van computers behoort dit probleem nu tot het verleden. Daarnaast is door het gebruik van algoritmes de foutmarge lager dan bij menselijk onderzoek en ontstaan nieuwe inzichten doordat in de tekst verborgen feiten transparant worden.

 • Inzicht in de prestaties van uw wederpartij of de behandelend rechter
 • Tijdbesparing en efficiëntie bij jurisprudentieonderzoek
 • Betere inschatting onderhandelings- of procespositie

Bedrijfsjurist


Als jurist bent u verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de juridische zaken binnen uw onderneming. Indien de onderneming betrokken is bij een geschil, wilt u informatie inwinnen over de slagingskans van een gerechtelijke procedure en over een geschikte advocaat.

De statistische rapporten van Litigator voorzien u van objectieve inzichten over de prestaties van de door u geselecteerde advocaten, rechters en instanties. Verder helpt Litigator u bij het maken van een juiste inschatting over een mogelijke procedure en de inkoop van juridische expertise.

 • Indicatie van slagingskans van een procedure, tijdsduur en proceskosten
 • Inzicht in prestaties van advocaten, rechters en instanties op een rijtje
 • Ondersteuning bij aanbesteding juridische diensten

Rechtsbijstand


Als rechtsbijstandverzekeraar wilt u voor uw cliënt de juiste beslissing nemen; schikken of procederen? Het is daarom noodzakelijk om een afweging te maken tussen de slagingskans, de kosten en de duur van een juridisch geschil.

De rapporten van Litigator analyseren met behulp van natural language processing technologie openbare rechtspraak. Hierbij speelt het emotionele element geen rol. Een objectieve weergave van het geschil geeft een realistisch beeld van de slagingskansen voor zowel u als voor uw cliënt.

 • Statistieken met benchmark procesduur, -kosten en slagingskans
 • Ondersteuning bij besluitvorming schikken of procederen
 • Inzicht in prestaties wederpartij en rechters, incl. bijbehorende jurisprudentie

Rechterlijke macht


Als rechter is het van belang te weten wat in vergelijkbare zaken door collega’s of instanties is beslist. Het handmatig analyseren van grote hoeveelheden jurisprudentie is tijdrovend en zeer inefficiënt.

De statistische rapporten van Litigator ondersteunen met objectieve gegevens in vergelijkbare zaken uw besluitvorming. De bijgevoegde jurisprudentie is door toevoeging van indexen en arceringen snel en eenvoudig te lezen.

 • Vergelijk uitspraken van collega’s en instanties op rechtsgebied
 • Tijdbesparing en efficiëntie bij jurisprudentieonderzoek
 • Inzicht in gemiddelde procesduur, proceskosten en toe- afwijzingen

Over LexIQ


Wie zijn wij


Martin van Hemert
CEO

Michael van der Cammen
Algoritme Designer

Reinoud Baker
IT Infrastructuur

Raphael Spaans
Business Consultant

EJ Lugt
Adviseur

Joekie van Gogh
Data Analist

Rens Jansen
Data Analist

Veelgestelde vragen


Op dit moment stelt Litigator uitsluitend rapporten op binnen het civiele recht (bron:rechtspraak.nl). Binnenkort kunt u ook gebruik maken van rapportages op de rechtsgebieden strafrecht en bestuursrecht. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden, neem contact met ons op en/of volg ons op social media.
De openbare publicaties op rechtspraak.nl en IE-Forum.nl (65.000+ uitspraken) dienen als bron voor Litigator. In de toekomst blijven wij bronnen toevoegen. Binnenkort zullen ook niet gepubliceerde uitspraken via Litigator geanalyseerd kunnen worden.
Litigator stelt rapportages op over uitspraken die op rechtspraak.nl zijn gepubliceerd. Omdat dit slechts een (zeer) beperkt deel betreft van het totaal aantal uitspraken zijn wij niet compleet. Wilt u uitspraken toevoegen aan onze database dan kunt u via de contactgegevens contact met ons opnemen.
Jazeker, Litigator is in ontwikkeling en wij helpen u graag met andere onderzoeksvragen. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via de email of telefoon.
De data-analyse tool van Litigator is ook geschikt om analyses te maken op kantoor know-how. Dit gebeurt via een API zodat de bestanden binnen uw kantoor blijven. Neem voor de mogelijkheden contact op via email of telefoon.
De analyses geven een betrouwbare vaststelling van feiten. Deze feiten geven objectieve inzichten die u kunt gebruiken voor het maken van beslissingen.
Een rapport bestaat uit statistieken en relevante uitspraken over de advocaat, rechter of instantie. In de statistieken wordt de specialisatie, procesduur, toe- en afgewezen vorderingen, toe- en afgewezen proceskosten en proceskosten afgezet tegen de benchmark. Bijbehorende uitspraken zijn voorzien van index, inhoudsopgave en arceringen.
Op basis van de toegepaste filters wordt een rapport samengesteld. Na een kwaliteitscheck van onze data-analisten wordt het rapport als PDF-bestand toegestuurd. Naast een inhoudsopgave is de PDF geheel klik- en doorzoekbaar.
Betaling kan via iDEAL of, voor wie via zijn kantoor besteld, op factuur. Voor het laatste hebben wij wat extra gegevens nodig om de factuur te versturen. Zodra betaald is of de factuur verstuurd is wordt het rapport samengesteld en per mail verzonden.
Het starttarief is €10 per rapport. Hier komt nog €0,50 per geanalyseerde uitspraak bij. Het totaaltarief wordt voor afronding en betaling van de bestelling weergeven.
Maakt u regelmatig gebruik van onze rapportenservice dan kunt u per email of telefoon contact opnemen voor een strippenkaart. U profiteert hiermee van aantrekkelijke kortingen op onze tarieven.

Contactgegevens


Wilt u meer weten over LexIQ? U kunt ons bereiken via de volgende kanalen.

(+31) 10 310 0388

Probeer Litigator uit en ontdek de voordelen


Ga naar Litigator